DÜNYA'DAKİ SU KITLIĞI

2030 yılında dünyanın yüzde 40’ının su kıtlığı ilekarşılaşacağını biliyor muydunuz? Son 100 yıldaki sutüketiminin 10 kat arttığını ama kişi başına düşen su mik-tarının yarı yarıya azaldığını duymuş muydunuz?(WHO, UNICEF, 2016). İçilebilen temiz sudan mahrum kalan insanlar dünya nüfusunun %20’sini oluşturuyor (WHO, UNICEF, 2016).Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık tesislerinin 3’te 1’i güvenilir su barındırmıyor (WHO, UNICEF, 2016). İyileşmek için gidilen sağlık tesisleri, sırf bu yüzdeninsanların sağlığını bozuyor. Dünyada 10 milyon kişi, içtiği temiz olmayan sulardan kay-naklanan salgın hastalıklar sebebiyle hayatlarını kaybediyor (WHO, UNICEF, 2016), yani yaşamak için en temel ihtiyaç olan su, temiz olmadığı zaman insanların yaşamını sonlandırıyor. 2030 yılında Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1120 metreküpe düşecek (WHO, UNICEF, 2016)yani üç tarafı sularla kaplı Türkiye,“su fakiri” olma yolunda ilerliyor. Türkiye’deki su havzalarına düşen yağış miktarı özellikle son yıllarda 20% azalmış olup, bu havzalardaki su kaynaklarının yenilenebilme potansiyeli gittikçe azalırken, kullanılabilen suların büyük bir kısmı gittikçe kirleniyor (WWF, 2014). Türkiye’de su 73% oranında tarımda kullanılıyor fakat kullanılan sulama sistemlerinin çok büyük bir kısmı için su tasarrufuna düşman olan geleneksel sulama yöntemleri bu yüzden zaten az olan sudan alınan verim gittikçe düşüyor (WWF, 2014). Dünyada 748 milyon kişi, yani her 10 kişiden 1’i en temel yaşam ihtiyacını karşılayamayıp, içebilecek su bulamıyor ve 470 milyon kişi su kıtlığı çeken bölgelerde yaşıyor(WHO, UNICEF, 2016).


BU SORUNU ÇÖZMEK İÇİNUĞRAŞTIĞINIZI BİLİYORUZANCAK SULAMA SİSTEMLERİNİNİYİLEŞTİRİLMESİ YETERLİ DEĞİLİl.İHTIYACIMIZ OLAN TOPRAKALTINDAN BİR DESTEK.
Lotus90 sulama sırasında yer altına sızıp israf olan suyu kendi içine hapseder.İçindeki ağaç lifleri ve selüloz sayesinde hacminin %55’i oranında su tutar, tekrar tekrar sulama ihtiyacını azaltır.Bahçe ve çim alanlarda yağmur sularını da saklayıp kullanır. Bu sayede özellikle yaz aylarında şehirlerin su kaynaklarının, çim alanların sulanması için kullanılmasının önüne geçer. Böylece hem su, hem de iş gücütasarrufu sağlar. %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olan Lotus90, suyu az ve öz kullanır. İçinde hiçbir kimyasal bulunmadığı için doğaya zarar vermez. ÇÖZÜM
DÜNYADAKİ SULAMA SİSTEMLERİ
VE LOTUS90 FARKI

Geleneksel sulama sistemleri salma, göllendirme ve karık sulama yöntem leridir. Bu yöntemlere kıyasla Lotus90, suyu tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanarak, farkını ortaya koymaktadır.

Basınçlı sulama sistemleri arasında yağmurlama, mini sprinkler, damla sulama yer almaktadır. Lotus90, ucuz maliyeti ve büyük alanlardaki kolay kullanımıyla bu yöntemlerin önüne geçmekte ve etkili bir yenilik yaratmaktadır.

Eğer Lotus90 bundan tam bir yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarının sahilden Yıldız Teknik Üniversitesine kadar olan refüj* alanına uygulanmış olsaydı, bugün 1.500.000 Lt su tasarufu yapılmış olacaktı.


* 1200Metre x 5 Metre ortalama olarak alan hesaplanmıştır.